Hakkımızda

Açıklama Metni..

İletişime Geçin

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope United States

+90 555 555 55 55

[email protected]

Enfeksiyonların biorezonans ile tedavisi hastalığın tipine göre iki ila 30 seanslık uygulama ile başarılı sonuç verebilir.

Tüm enfeksiyonel hastalıkları tedavisinde biorezonans yönteminden yardımcı tıp metodu olarak yararlanmak mümkün. Tedavi sürecini şöyle özetleyebiliriz. İlk aşamada hastanın mevcut laboratuvar bulgularının incelenmesi ile birlikte biorezonansa özel kan testi uygulanır. Bu işlem özel bir cihaz yardımı ile hastadan aldığımız sadece bir damla kan örneği üzerinden gerçekleştirilir.

Biorezonansa özel kan testi ile vücudumuzda hastalıklara zemin hazırlayan oluşumların frekans izlerini sürerek hastalığa yakalanmadan önlem alınabilmesine olanak tanınır. Vücudun doğal dengesini bozan, bağışıklık sisteminin güçsüz düşmesine neden olan alerjenler, ağır metaller; virüs, bakteri, çevre toksinleri ve gıda katkı maddesi gibi vücuda zararı olabilecek 6,400 madde parmaktan alınan bir damla kandaki frekans kodları ile taranır.

İncelemelerin sonucunda kişiye özel tedavi planı oluşturulur. Tedavide enfeksiyona yol açan virüs, bakteri, parazit ve mantarların antifrekanslarını içeren ampuller kullanılıyor. Bir yandan hastanın bağışıklık sistemini güçlendirici frekans tedavisi uygulanırken, diğer yandan tespit edilen mikroorganizmaların sahip oldukları frekansların tam tersi frekans yüklemesi yapılarak ortadan kaldırılmaları hedefleniyor.

Bazı vakalarda mikroorganizmaların antifrekanslarının yüklü olduğu çipleri kullanıyoruz ve bu çipleri hastanın vücuduna yapıştırıyoruz. Böylelikle tedavinin bir sonraki seansa dek çip üzerinden devam etmesini sağlıyoruz.

Enfeksiyon hastalıklarının biorezonans yöntemi ile tedavisi kronik durumlar dışında bir haftadan iki aya uzanan sürede gerçekleştirilebilirken; kronik durumlarda bu süre altı aya kadar uzayabilir.

Enfeksiyon sürekli tekrarlarsa ne demektir?

Sürekli tekrarlayan enfeksiyon, bulunduğu bölgeyi etkileyen mikrobun doğru tedavi edilememesinden kaynaklıdır. Yani kronik bir hal alır. Kronik hal almasının birçok sebebi olabilir. Bir tanesi doğru tedavi edilememesidir. Bir diğeri hijyenden kaynaklı olabilir. Örneğin genital hijyeniniz bozuksa sürekli idrar yolları enfeksiyonu tekrarlar. Yine candida gibi florayı bozan, özellikle hanımlarda vajen florasını bozan mantarlar da idrar yolları enfeksiyonunun tetikleyicileridir. Son olarak doğum yapmış hanımlarda mesane sarkması idrar kaçağına sebep olduğu gibi aynı zamanda idrar yolları enfeksiyonlarında da tetikleyici faktörlerden bir tanesidir. Bunların tedavisinin kalıcı bir şekilde olması için biorezonans gibi bütüncül bir tedavi metodundan faydalanabilirsiniz.

Biorezonans metodu ile enfeksiyonel hastalıkların tedavi süreci nasıldır?

Biorezonans metodu ile enfeksiyonel hastalıkların tedavi süreci şöyle özetlenebilir:

  • Biorezonansa özel kan testi ile hastada hangi virüs, bakteri, parazit ya da mantar türünden mikro organizmaların bulunduğu tespit edilir. Laboratuvar bulguları incelenir. Yaklaşık 90 dakika süren kapsamlı bir muayene yapılır. Bu verilere göre Dr. Sinan Akkurt tarafından tedavi planı oluşturulur.
  • Tedavide enfeksiyona yol açan bakteri, virüs, parazit ve mantarların anti-frekanslarını içeren ampuller kullanılır.
  • Bir yandan hastanın bağışıklık sistemini güçlendirici frekans tedavisi uygulanır; bir yandan da tespit edilen mikro organizmaların sahip olduklarının tam tersi frekans yüklemesi yapılarak ortadan kaldırılmaları hedeflenir.
  • Tedavi çoğunlukla haftada bir kez 75 dakikalık seanslar şeklinde uygulanır Akut durumlarda seanslar her gün ya da gün aşırı olmak üzere sıklaştırılabilir.
  • Bazı vakalarda mikro organizmaların anti-frekanslarının yüklü olduğu çipler hastanın vücuduna yapıştırılarak tedavinin çip üzerinden bir sonraki seansa dek devam etmesi sağlanır.
  • Hastalığın türü ve ilerlemişlik derecesine göre tedavi süreci iki seans ile 30 seans aralığında değişebilir.

 

Biorezonans ile tedavi edilebilen enfeksiyon hastalıkları hangileridir?

Enfeksiyon hastalıklarının biorezonans ile tedavisinde en sık başvuru alınan gruplar şöyledir:

İdrar yolu enfeksiyonları
Antibiyotiğe dirençli enfeksiyonlar
HPV
Vajinal mantar enfeksiyonları
Tüberküloz
Sarılık
Sinüzit
Bağırsak solucanları, tenya, hidatik kist

Enfeksiyonlarda biorezonans tedavisi ne kadar sürer?

Enfeksiyonel hastalıkların biorezonans metoduyla tedavisi, kronik durumlar dışında bir haftadan iki aya uzanan sürede gerçekleştirilebilirken; kronik durumlarda süre altı aya kadar uzayabilir. Genel ortalamalara bakıldığında grip için 2, ayak mantarı için 8, tüberküloz için 10, hepatit için 25 seansta iyileşme sağlanabildiği gözlenmektedir.

Enfeksiyöz hastalıkların tedavisinde biorezonans terapileri genellikle haftada bir kez uygulanır ve 75 dakika sürer. Bazı akut durumlarda seanslar sıklaşabilir, bazı vakalara ise enfeksiyona neden olan mikro organizmaların anti-frekans kodlarının yüklü olduğu çipler vücuda yapıştırılarak tedavinin sürekli olması sağlanır.